Hälskolan: Förkortade varv och dubbla maskor

Förkortade varv och dubbla maskor,  det låter krångligare än vad det är. När Ann-Louise stickade denna sort första gången lärde hon sig den direkt. Så häl nummer två behövde hon inte titta på mönstret alls.

Den här hälen kommer från Garntua.

Sätt hälften av maskorna på en 6.e sticka som ”vilar”
Då har du alla 5 strumpstickorna till hälen. Du kommer behöva den 5.e stickan på del 2.

Fördela sedan resten av maskorna på 3 stickor, Tex 10/12/10 om sockan har totalt 64 maskor, eller 10/10/10  (om sockan har totalt 60 m).

DEL 1

Rätsidan varv 1: Sticka alla maskorna på de 3 stickorna för hälen rätt, vänd

Avigsidan varv 2: Gör en dubbel maska: Lyft garnet rakt upp på framsidan av arbetet(mot dig),

2015-11-26 09_25_53-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Den första maskan dras lite runt stickan och ser ut som 2 maskor. För stickan från höger in i 1:a maskan(som ser ut som 2) och lyft av den. Samtidigt som du drar garnet spänt bakåt. Om garnet inte dras tillräckligt spänt bakåt uppstår senare hål i stickningen. Sticka resten av maskorna aviga, inklusive den sista maskan (på alla 3 stickorna för hälen).

Varv 3: Gör en dubbel maska, sticka rm fram till den dubbla maskan på föregående varv (som lämnas ostickad) vänd

Varv 4: Gör en dubbel maska, sticka avigt fram till den dubbla maskan(som lämnas ostickad) vänd
upprepa varv 3 och 4 tills de dubbla maskorna har stickats fram till mittdelens yttersta maskor.

Nu ser det ut så här

2015-11-26 09_27_59-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Halva hälen är nu klar.
Sticka 2 varv slätstickning runt över samtliga maskor, alltså även de vilande till fotens översida. Se till att de dubbla maskorna stickas ihop på första varvet som en maska, dvs maskans båda maskbågar stickas rätt ihop.

Fortsätt sedan så här

Du stickar på de 3 hälstickorna, maskantalet och fördelningen är samma som när du påbörjade hälen på del 1.

Rätsidan varv 1: Sticka rm tom den mittersta stickans sista maska, vänd

Avigsidan varv 2: Gör en dubbel maska, sticka de återstående maskorna avigt, även den mittersta stickans sista maska. Vänd.

Varv 3: Gör en dubbel maska, sticka rm fram till den dubbla maskan som nu stickas ihop till en maska, sticka ytterligare 1 m rätt från den 3:e stickan. Vänd.

Varv 4: Gör en dubbel maska. Sticka avigt fram till den dubbla maskan, som nu stickas ihop avigt till en maska. Sticka ytterligare en maska avigt från den 1:a stickan. Vänd.
Upprepa varv 3 & 4.


Alla maskorna kommer nu hamna på den mittersta stickan. Detta kan bli lite trångt, så dela gärna maskorna på mitten så blir det lättare, använde den 5:e stickan.

2015-11-26 09_29_18-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Sticka nu rm runt alla maskorna på foten. De sista dubbla maskorna stickas ihop till en maska. Fördela maskorna igen så du får som när du stickade skaftet. Fortsätt sticka sockan enligt ditt mönster. 

 

2015-11-26 09_30_18-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Hälskola: Istickshäl

Istickshäl en riktigt bra nybörjarhäl. Fördelarna med istickade hälar är att de är enkla att göra och samtidigt blir det snygga och välsittande hälar. Enda nackdelen är att det är lurigt med att veta hur långt man ska sticka foten innan man maskar av för tårna.

Istickshäl

Sticka ditt sockskaft till önskad längd. Sedan stickar du in en tråd i avvikande färg över hälften av maskorna

2015-11-25 10_01_06-Sockskola

Sticka sedan de maskorna igen som vanligt med ordinarie garnet.

Sticka vidare i slätstickning tills sockan från tråden i avvikande färg mäter ungefär 10‐12 cm kortare än din fots totala längd.

Börja då minska för tån enligt följande:
Sticka 1: 1 rät, ssk (slip slip knit = lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka ihop dem), resten av maskorna på stickan stickas räta.
Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät.
Sticka 3: som sticka 1. Sticka 4: som sticka 2.

Minska på vartannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka, minska då på varje varv tills du har 5 maskor på varje sticka. Maska av med t ex maskstygn.

Hälen

När du ska sticka hälen plockar du med hjälp av en sticka upp maskorna på båda sidor om den istickade tråden

2015-11-25 10_08_36-Sockskola

När du plockat upp alla maskor kan du dra bort tråden.
Fördela maskorna på 4 strumpstickor och plocka upp 2 maskor extra i mellanrummen mellan stickorna (alltså i sidorna på sockan, inte mitt fram eller bak) för annars blir det en glipa där.

2015-11-25 10_10_19-Sockskola

Du är nu redo att börja sticka hälen.
Sticka 4‐5 varv och börja sedan minska enligt följande:

Sticka 1: 1 rät, ssk (slip slip knit = lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka ihop dem), resten av maskorna på stickan stickas räta.

Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät.
Sticka 3: som sticka 1.
Sticka 4: som sticka 2.
Minska på vartannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka, minska då på varje varv tills du har 5 maskor på varje sticka. Sy ihop med t.ex. ”kitchener stitch”/masksöm.

2015-11-25 10_12_25-Sockskola

Färdiga sockor!

Tack Sticklingen (Ulrika) att vi fick använda ditt mönster..

 

DödergöksKrumelursockor med istickshäl